DAVETİYE


“Uluslararası SANAD Kongresi”, Sanat ve Tasarım Eğitimi Programları Değerlendirme Akreditasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Sanatın tüm alanları ile Sanat ve diğer bilim alanlarının işbirliği içerisinde yapılmış çalışmaların sunulacağı bir kongredir. Sizleri kongremize davet ediyoruz.

Kongrede; sanat ve tasarım eğitiminde kalitenin artırılması, üniversite ile dış dünya arasındaki sürdürülebilir sosyal ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve aday öğrencileri ulusal ve uluslararası platformlarda üretim yapabilecek nitelikte profesyonel hayata hazırlayabilmek üzere, sanat ve tasarım alanının bağlamını oluşturan bütün güncel konuların, aktörlerin, şartların, eğilimlerin ve alanda çalışma yürüten kurumsal yapıların kapsamlı olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

SANAD kongresi ile geçmişten gelen değerlerin ışığında sanata, tasarıma ve topluma ilişkin güncel konuların ortak bir zeminde açıkça tartışılması ve bu sayede sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler için sanat ve tasarım eğitiminin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Uluslararası SANAD Kongresi’nde ele alınacak konular aracılığıyla sanat ve tasarım alanındaki güncel durum ile ilgili bir çerçeve oluşturularak eğitim, üretim, teori ve uygulamalarda disiplinler arasılık ile ilgili farkındalık sağlanacaktır. 

Saygılarımla,

Konferans Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr.  Turan SAĞER

Önemli Duyuru!

Tam Metin Gönderimi 18 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

X