TAM METİN GÖNDERİMİ

TAM METİN GÖNDERİMİ

Sayın Katılımcılar,

Sempozyum bildiri kitabı, tam metinleriniz bize ulaştıktan sonra, elektronik olarak, sempozyum web sitesinde bir isbn ile yayınlanacaktır. Tam metin bildirilerinizin/poster sunumlarınızın son gönderim tarihi 18 Aralık 2019’dur.

Saygılarımızla,

“SANAD Kongresi” Organizasyon KomitesiYAYIN KURALLARI


Bildiri metinleri 18 Aralık 2019 tarihine kadar elektronik posta adresimiz olan info@sanadcongress.com adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler her ne sebeple olursa olsun dikkate alınmayacak ve yayın sürecine dahil edilmeyecektir.

Bildiriler Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Çalışma 16*23.5 cm sayfa boyutunda, üst-alt-sağ-sol boşluk 2.5 cm serbest stilde oluşturulabilir. Yazı karakteri olarak Times New Roman tercih edilmeli, 12 punto ve 1 satır aralığı ayarlanmalı ve metin iki yana yaslı olarak gönderilmelidir. Tüm paragrafların, alıntıların, başlıkların, resim altı açıklama yazılarının, kaynakçanın ve notların öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Bildiri metninde gerekli olmayan haller dışında uzun alıntılara yer verilmemeli, 4 satır ya da 40 kelimeden daha uzun alıntı yapılması gerekirse, alıntı yapılmak istenen kaynağa referans verilmelidir. Alıntılar ana metinden bağımsız olarak 1 TAB girinti ile yerleştirilmeli ve yazı büyüklüğü 10 punto olarak ayarlanmalıdır.

Bildiri başlığı büyük harfle kalın (bold) olarak; alt başlıklar ise küçük harfle kalın (bold) olarak yazılmalı ve başlıkların tamamı sola yaslı olarak gönderilmelidir. Başlıkta, vurgulanması gereken kelime veya kelime grupları dışında italik yazı tercih edilmemelidir.

Yazar isimleri İsim SOYAD şeklinde bold (kalın) olarak yazılmalı ve bildiri başlığının altında sağa hizalanarak gönderilmelidir. Birden çok yazarı bulunan bildirilerde, yazar isimleri belirtilen şekilde, aralarına virgül konularak sıralanmalıdır.

Bildiri yazımında akademik yazım ve etik kurallar gereğince mutlaka kaynak gösterilmeli ve kaynakça hazırlanmalıdır. Bildiride yer alan kaynakça ile metin içi alıntılamalar APA (6. Edisyon) standartlarına göre hazırlanmalıdır. Yalnızca metin içerisinde tartışılan kaynaklar kaynakçaya dahil edilmeli, her ne sebeple olursa olsun metinde gündeme getirilmeyen kaynaklara kaynakçada yer verilmemelidir.

Bildirilerde yazar unvanı, kurumu, proje adı ve numarası gibi, belirtilmesi yazar açısından zorunlu veya gerekli bilgiler dışında dipnot kullanılmamalı, ana metne bağlı açıklamalar için sonnot kullanılmalıdır.

Türkçe bildirilerde İngilizce özet yer almalıdır. Bildiri metni; özet, başlıklar, alıntılar, dipnotlar, kaynakça, resim altı açıklama yazıları ve metne girebilecek diğer her türlü unsur dahil olmak üzere, 25 sayfadan fazla olamaz.

Belirtilen şekilde hazırlanmadan gönderilen veya bu kriterlerin herhangi birine uymadığı görülen yazılar için bildiri sahibinden yalnızca bir defa düzeltme istenecek, düzeltilmeden gönderilen veya maksimum iki gün içerisinde geri gönderilmeyen bildiriler yayın sürecine istisnasız olarak dahil edilmeyecektir.

NOT: Tam metin bildirilerinizin/poster sunumlarınızın son gönderim tarihi 18 Aralık 2019’dur.

Önemli Duyuru!

Tam Metin Gönderimi 18 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

X