ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Kongre Onursal Başkanı
Maltepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Turan SAĞER

Kongre Başkanı
ÜAK-SDEK Başkanı

Düzenleme Kurulu:
Prof. Nihal Kafalı (Mimar Sinan Güz. San. Ün.)
Prof. Dr. Pınar Göklüberk Özlü (Ankara Hacı Bayram Veli Ün.)
Prof. Dr. Zeki Nacakçı (Burdur M. Akif Ersoy Ün.)
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu (İstanbul Aydın Ün.)
Prof. Çiğdem İyicil (Maltepe Ün.)
Prof. Dr. Fikri Salman(İzmir Katip Çelebi Ün.)
Prof. Dr. Nurgül Kılınç(Konya Selçuk Ün.)
Prof. Selahattin Yıldız (Maltepe Ün.)

Sekreterya:
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Akyel (İstanbul Ün)
Dr. Öğr. Üyesi. Bahar Büyükgönenç Polat (Maltepe Ün.)
Öğr. Grv. Emrah Uçar (YTÜ)
Arş. Grv. Halil İmik (YTÜ)
Arş. Grv. Ece Merve Yüceer (YTÜ)
Arş. Gör. Hüseyin Yücebağ (Maltepe Ün.)

Önemli Duyuru!

Tam Metin Gönderimi 18 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

X