ÖZET GÖNDERİMİ

ÖZET GÖNDERİMİ

Kayıt olmak ve Özet bildiri göndermek için tıklayınız.

Özet bildiri gönderimi ile ilgili yardım kılavuzu için tıklayınız.

Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildirilerin özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır. 

 1. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler.
 2. En az 100 kelime en fazla 300 kelime olacak şekilde yazılmalıdır.
 3. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir. Alt başlık kullanılmamalıdır.
 4. Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.
 5. Özet içinde kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.

NOT: Bir kişi en fazla dört (4) bildiride yazar olarak yer alabilir. Kongre programında yer alan ve sunumu yapılmış olan tüm bildirilerin özetleri “Kongre Özet Kitabında” yer alarak kongremiz web sayfasında yayınlanacaktır. 

SÖZLÜ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Rusça veya Türk Lehçelerinde yazılmalı ve sunulmalıdır.
 2. Bildirilerin yazımı için yazı karakteri MS Word Times New Roman olup puntolar;
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)
  • Özet ve Abstract (10 punto)
  • Metin içlerinde (12 Punto)
  • Dipnotlar (8 Punto)
 3. Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalı, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.
 4. Bildiri hangi dilde sunulursa sunulsun Türkçe ve İngilizce en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan özet yer almalı ve özet sonunda en az üç, en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır. Özet; çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermeli ve alt başlık kullanılmamalıdır.
 5. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri içinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olup, sayfa sınırını aşmamalıdır.
 6. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılmalı ve sayfa marjları tüm yönlerden (sağ-sol-alt-üst) 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 7. Tüm metin 1 satır aralığı, önce ve sonra 6 nk aralık, her iki yana yaslı olmalıdır. Bildirinin hiçbir yerinde girinti kullanılmamalıdır.

Kaynakların Gösterimi

 1. Metin içerisinde yer alacak alıntılar parantez içerisinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası yer alacak şekilde yazılmalıdır. Tek yazarlı ise (Gülbeyaz, 1900: 47), iki yazarlı ise (Yazıcı ve Gülbeyaz, 1900: 47) ve çok yazarlı ise (Mammadova ve diğerleri, 1900: 47) şeklinde olmalıdır.
 2. Metin içerisinde sözlü kaynak alıntı ve/veya aktarım belirtilmelidir. Örnek; (Gülbeyaz ile kişisel görüşme, 01.01.1900) veya (Gülbeyaz ile yapmış olduğumuz görüşmede…).
 3. Metin içerisinde internet kaynak kullanımında web sayfası ve tarih belirtilmelidir. Örnek; (www.imdcongress.com 01.01.1900).
 4. Kaynakçada, yazar soyadı (büyük) ve adı, eser adı, yayın yılı, yayın yeri vb. bilgiler yer almalıdır. Kaynakçada sayfa numarası verilmemelidir.
 5. Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.
 6. Kaynakça yazılı kaynak, sözlü kaynak, internet kaynak diye alt başlıklara açılmalıdır.

Not: Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Poster bildiriler Türkçe, İngilizce, Rusça veya Türk Lehçelerinde hazırlanmalıdır.
 2. Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 3. Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve ortalı olarak yazılmalıdır.
 4. Yazar/yazarların isim ve soy isimleri başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.
 5. Yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri poster sonuna (*) dipnot formatında, 18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.
 6. Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
 7. Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek gün ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.

Önemli Duyuru!

Tam Metin Gönderimi 18 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

X